Minskat rörelsekapital

Reduce working capital

MRO-lagerhållningen (underhåll, reparation, översyn) binder upp pengar och utgör en väsentlig andel av företagens rörelsekapital. Brammer är väl lämpad att hjälpa dig minska detta. Genom att hantera våra egna inventarier på 100 miljoner euro har vi lärt oss vad som krävs för att öka effektiviteten, och vi delar med oss av denna kunskap till våra kunder. Vi använder den senaste tekniken inom lagerhållning för att:

  • Profilera din MRO-inventering baserat på nuvarande och tidigare användning
  • Rationalisera antalet varumärken som du använder
  • Rangordna din produktanvändning för att upprätta en optimal ”lagerprofil”
  • Förhandla fram fördelaktiga priser från vårt omfattande leverantörsutbud

Brammer upprättar ett konsignationslager på din anläggning eller på en lokal filial (du betalar endast för de produkter du använder), eller en administrerar en lagertjänst.
 
Allt fler kunder med större behov av lageryta drar nytta av tjänsten ”Insite™”, som innebär att Brammer inrättar en filial på din anläggning för att hantera MRO-lagerhållningen. (Mer information här.)
 
Dessutom tillhandahåller vi specialutbildning för din MRO-personal. Detta omfattar nya produkter och processer samt lagerplanering och lagerprofilering och är utformat för att hjälpa dig att uppnå effektivare MRO-hantering.

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6