Lagerstyrning

Managed inventory services

Genom att hantera dina allmänna förbrukningsvaror kan Brammer hjälpa dig uppnå kostnads-, produktivitets- och effektivitetsförbättringar i hela upphandlingsprocessen.

Vi har den rätta kompetensen inom lagerhantering för att analysera din process, effektivisera din leverantörsbas och upprätta ett lättillgängligt förvaringssystem som omfattar väsentliga produkter. Att lägga ut hanteringen av billigare produkter på entreprenad har flera viktiga fördelar, inte minst att ditt uppköpsteam kan fokusera på sådan som ger högre värde. Andra fördelar:

  • Förbättrad effektivitet vid inköp. Färre leverantörer, beställningar och fakturor innebär att du sparar värdefull arbetstid
  • Förbättrad förvarings- och lagerhantering. Genom att rationalisera och anpassa lagerhållningen till efterfrågan, får du förbättrad lagerstyrning och lageromsättning samtidigt som du frigör lageryta
  • Produktivitetsförbättringar. Fraktkostnader och antal butiksbesök minskar, och du kan avskaffa lokala inköp utan ordentlig styrning.

 

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6