Konsolidering av försäljare

Supplier Reduction

Den största utmaningen för inköpsansvarig personal när det gäller MRO-produkter (underhåll, reparation och översyn) är det stora produktutbudet och att efterfrågan är oförutsägbar.
 
Även relativt små produktionsanläggningar kommer sannolikt någon gång att kräva komponenter inom följande områden: pneumatik, hydraulik, filtrering, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering (HVAC), kemikalier, smörjmedel, fästen och verktyg.
 
Detta innebär att ditt företag kanske tvingas hantera ett stort antal leverantörer på olika geografiska platser som alla använder olika beställnings- och leveranssystem.
 
Vi hjälper dig uppnå påvisbara besparingar genom att minska och konsolidera antalet leverantörer samtidigt som vi upprätthåller kvaliteten och pålitligheten.

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6