Energibesparingar

Energy savings

Ökade utgifter och miljömässiga aspekter gör att energikostnader är en stor angelägenhet för alla företag. Brammer genomförde nyligen en undersökning som visar att företag i Europa skulle kunna kan tjäna in mer än 10 miljarder euro på energibesparingar. (En grov uppskattning är även att energiförluster i produktionsprocesserna uppgår till över 13 miljarder euro). Företagen känner till detta, och 94 procent inser att de kan bättra sig. Medan tillverkare i allt större utsträckning strävar efter kostnadsbesparingar och ansvarsfulla metoder, är det få som ser till industriprodukter för att hitta en lösning. Men det är verkligen här som besparingar kan ske. Frekvensomriktare, elmotorer och drivremmar kan avsevärt förbättra effektiviteten och miljöegenskaperna i din produktionslinje. Tänk på följande:
 •Motorer och drev står för 66 procent av energiförbrukningen inom industrin
 •En motor som är igång elva timmar om dagen (4 000 timmar om året) förbrukar el till en kostnad som är tio gånger högre än motorns kapitalkostnad
Montering av korrekt drev kan innebära energibesparingar på upp till 50 % om året.
 
Brammer är angelägen om att stödja och influera den svenska industrin i dess strävan mot att öka energibesparingarna för en mer hållbar miljö. Ökade energikostnader och energiförbrukningens negativa påverkan på miljön har tvingat företag att leta efter nya sätt att förbättra energieffektiviteten och minska både kostnaderna och koldioxidutsläppen. Brammer kan hjälpa dig.
 
Vi inser att många företag, i synnerhet inom tillverkningsbranschen, är tvungna att följa krävande planer för att minska sina koldioxidutsläpp. Vi är därför stolta över att kunna hjälpa våra kunder att följa miljöbestämmelserna genom att sänka koldioxidutsläppen och förbättra energieffektiviteten. Brammer har framgångsrikt hjälpt många företag inom alla branscher att sänka sina energikostnader.
 
Vi hjälper dig att uppnå energibesparingar genom en utförlig granskning av dina nuvarande produktionsprocesser och erbjuder dig heltäckande tjänster för att hjälpa dig att minska kostnaderna. Vi hjälper dig även ansöka om skattereduktion för användning av energibesparande produkter.

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6