Affärslösningar

Business Solutions

Mervärde i varje moment

Inköp av reservdelar för dagligt underhåll, reparation och översyn (MRO) för tillverknings- och produktionsutrustning är för många företag en både krånglig och resurs- och tidskrävande angelägenhet. Men samtidigt är det viktigt för att undvika kostsamma stilleståndstider och upprätthålla produktionen.

Brammer erbjuder inte bara en konsekvent, tillförlitlig tillgång på högkvalitativa, prisvärda produkter från världens ledande tillverkare av konstruktionsdelar.

Vi har även tagit fram en rad mervärdestjänster som underlättar inköps- och distributionsprocesser, reducerar stilleståndstider och förbättrar drifteffektiviteten för profilerings- och lagerstyrning för konstruktions- och underhållsdelar. Brammer hjälper dig att skapa en effektiv, sammanhållen distributionskedja för MRO-delar, vilket kommer att ha en positiv effekt på ditt företag.

Genom att erbjuda ojämförlig tillgänglighet till produktionskritiska reservdelar och högkvalitativ, oberoende rådgivning kan vi minimera ditt lager, sänka behovet av rörelsekapital och reducera stilleståndstider samtidigt som produktiviteten och lönsamheten kan maximeras. Sedan 2007 har vi genererat driftkostnadsbesparingar motsvarande över 1,1 miljarder SEK för den brittiska industrin.

Vi skapar löpande fördelar på flera viktiga områden:

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6